Top

Електрически план и проект

Чертеж на проект
В рамките на текущото законодателство и закони, изготвяне и получаване на официално одобрение за изпълнение или промяна на проекти за високо-ниско напрежение и слаботокови съоръжения точно, разбираемо и напълно отговарящо на изискванията.

Електрически план и проект

Стъпки при създаването на електрически план и проект

 • В съответствие с местните и международни стандарти, определяне на необходимите нужди спрямо използваемостта на сградата.
 • Изготвяне на предварителни проекти и принципни схеми чрез изготвяне на проектни доклади,
 • Като се направи технически подходящо и оптимално разположение на трансформаторни, генераторни, Високоволтови и Ниско волтови помещения, определяне на маршрутите и шахтите, които ще се използват във вътрешните разпределения.
 • Изчисления за осветление, сечението на проводниците и контрол на мощността.
 • Според нуждите на сградата определяне и изготвяне на проектите на слаботокови системи като детекторни системи против пожар, системи за видеонаблюдение, системи за SMART карти, алармени системи срещу взлом, система SMATV, телефонна централа, системи за съхраняване на данни (сървър), комуникационна мрежа, системи за спешни съобщения, системи за повикване на медицински сестри,  детекторни системи за земетресения, системи за автоматизация, системи за автоматизация на осветлението,
 • Изготвяне на апликационни проекти в рамките на проекти за декорация
 • Изготвяне на проекти за координация на силнотокови и слаботокови системи с други дисциплини,
 • Изготвяне на графици за товар на табла и производствени чертежи,
 • Изготвяне на чертежи за сила и контрол на механичното оборудване в съответствие с данните на механичния проект, дизайн на MCC табла и изготвяне на проекти за автоматизация,
 • Изготвяне на проекти за осветление на околната среда,
 • Изчисляване и изготвяне на проект за заземяване и мълниезащита,
 • Създаване на технически спецификации и тръжни проучвания, получаване на одобрение от местни и официални органи на изготвените проекти,
 • Изготвяне на проекти As-built
 • Изготвяне на Show Drawing проекти,
 • Следват се стъпките за подготовка на спецификациите за експлоатация и поддръжка.