Top

Електрически системи за ниско напрежение

Електрически системи за ниско напрежение

Системи с работно напрежение под 1kV се наричат системи с ниско напрежение. Основни елементи на системи ниско напрежение; главни енергийни центрове, електроразпределителни системи, локални енергийни центрове, командни и контролни системи, крайни монтажни елементи. Елементите на системата за ниско напрежение имат по-голямо напречно сечение поради високия ток и ниското напрежение, за разлика от елементите с високо напрежение.

Електрическият контрол и профилактика на съоръжениеята с ниско напрежение, който се извършва веднъж годишно, отстранява възможните за възникване през годината неизправности и предотвратява преждевременното спиране на съоръжениеята и загубите на работни места. В рамките на тази услуга се извършва основно почистване на главното табло за ниско напрежение и компенсационно табло, измерване на капацитета на кондензаторите в компенсационното табло и докладване на тези изследвания на фирмата.

Електрически системи за ниско напрежение