Top

Електрически системи за високо напрежение

Електрически системи за високо напрежение

Системите които се нуждаят от голяма мощност и имат работно напрежение между 1-36 kV, се наричат системи за високо напрежение. Основни елементи на система за високо напрежение; Енергопреносни линии, които поемат преноса на енергия до помещението, клетки за високо напрежение, които поемат задачата за превключване, измерване и защита, след като енергията бъде взета в съоръжението, и трансформатори, които преобразуват електрическа енергия до 36 kV към обичайните работни напрежения на системните елементи в съоръжението.

Работата по превключване при ниво на високо напрежение се различава леко в сравнение със системите с ниско напрежение. Такива елементи се произвеждат в големи размери, за да осигурят изолация и да се справят с електрическата дъга, която възниква по време на превключване. Успоредно с развитието на технологията, размерите на тези елементи се намаляват до минимални размери. За да се гасят големи електрически дъги, има автоматични прекъсвачи, които могат да превключват във вакуумна среда, както и в среда, пълна с газ SF6. Те извършват превключването на прекъсвачите при критични нива чрез реле, като следят стойностите на мрежовия ток и напрежение. Поради тези причини изборът на реле и настройките на параметрите са също толкова жизненоважни, колкото изборът и монтажът на клетки.

Електрическият контрол на помещенията с високо напрежение, който се извършва веднъж годишно, отстранява възможните за възникване през годината неизправности и предотвратява преждевременното спиране на производството и загубите по работните процеси. В обхвата на тази услуга се извършва контрол на комутационните апарати за високо напрежение, трансформаторно помещение, тест за трансформаторно масло, контрол на силикагел и изтичане на масло в трансформатора, контрол на втулки и кабелни глави, контрол на затягането на всички болтове с динамометричен ключ, тестване на вторична защитна система и контрол на настройките на високоволтови системи и се докладва на фирмата.

Електрически системи за високо напрежение