Top

Гръмоотводна инсталация

Принципът на работа на гръмоотводите се основава на увеличаване на интензитета на електрическото поле в зависимост от текущите въздушни натоварвания. По този начин той осигурява защита срещу отрицателни или положителни видове мълнии. Този е най-новият метод, който е разработен в мълниезащитата, бързо се разпространява и намира широко приложение. Принципът на работа на гръмоотводите е да уловят мълнията, преди  да достигне земната повърхност, и да прехвърлят разряда към земята. Следователно скоростта на улавяне (Δt) на гръмоотводите става важна. Благодарение на електрическото поле, което създават във въздуха, активните гръмоотводи подготвят проводящ път на мълнията и я подават към земята, не предизвикват ненужни разряди, тъй като не йонизират въздуха. Гръмоотводите (ESE) получават енергията си от промяната на плътността на електростатичното и електромагнитното поле във въздуха.

Най-важните характеристики на гръмоотводите са, че те осигуряват ефективна защита от мълнии в кръговата зона, където са инсталирани. Затова при подходящо проектиране се прави едновременно икономична и ефективна мълниезащита с активни гръмоотводи. Заземяването на активната гръмоотводна система трябва да е изключително добро.

Гръмоотводна инсталация

Места в които се монтират гръмотвооди

 • Училища
 • Болници
 • Заводи и фабрики
 • Базови станции
 • Станции за зареждане и продажба на горива
 • Летища
 • Стадиони
 • Апартаменти
 • Вили
 • Джамии
 • Църкви
 • Синагози
 • Небостъргачи