Top

Поддръжка, контрол, тестване и отчитане

Поддръжка, контрол, тестване и отчитане

За непрекъсната работа на едно предприятие един от най-важните фактори е електричеството, ние предоставяме на нашите клиенти периодичен контрол на табла, поддръжка на трансформатори, поддръжка и подобрения на електрическата инсталация и последващи и сервизни услуги, като както и планирана електрическа поддръжка и контрол с нашите опитни екипи.

Ние защитаваме цялата ви електрическа инсталация, особено за електрически повреди и електрически проблеми, които могат да възникнат по различно време. В нашите услуги за планирана поддръжка, където предлагаме решения на основата на съответните стандарти по най-икономичен начин, ние също така предлагаме различни решения за електрически табла и материали, които са подходящи за вашето предприятие  от които може да имате нужда. Посредством сключеният договор за планирана поддръжка вие под гаранция ел. таблата, ел. инсталацията, трансформатор, гръмоотвод, електрически машини, електродвигатели и др. в рамките на вашето предприятие. Всички ваши електрически системи, които се нуждаят от поддръжка и контрол, се вземат под контрол и поддръжка, като по този начин се създава безопасна работна зона.

Поддръжка, контрол, тестване и отчитане

Нашите приложения и услуги

  • Контрол за съответствие на електрическата инсталация
  • Контрол на заземяването
  • Контрол на системата за мълниезащита
  • Измерване с термична камера
  • Измерване на катодна защита
  • Контрол на ел. табла
  • Поддръжка на трансформатор