Top

Слаботокови електрически системи

Това са системи, които осигуряват регулирането на зоните за сигурност, комуникация и информационни потоци в масови жилища, търговски центрове, колективни жилищни зони, фабрики, промишлени съоръжения, бензиностанции, работни места от всякакъв размер и във всяка зона, където живеят хора. Тези системи безупречно трябва да бъдат в състояние да работят както независимо, така и по интегриран начин  за което се изисква 24 часова поддръжка.
Слаботокови електрически системи

Нашите услуги за Слаботокови електрически системи

  • Системите за видеонаблюдение
  • Алармени системи за взлом
  • Централи
  • Пожароизвестителни аларменни системи
  • Звукови системи
  • Сателитни системи
  • Системи за SMART карти