Top

Заземяване

Заземяването е жизненоважна предпазна мярка срещу възможен риск от изтичане на електричество от устройствата с електрическо захранване.

Това е много проста система, която осигурява изтичането на електричеството посредством  проводник от корпуса на уреда към земята. За да не се рискува човешки живот и дълготрайната употреба на устройствата, трябва да се направи заземяване срещу риск от утечка на ток. По този начин излишното електрическо натоварване, което може да възникне по устройството, ще бъде заземено през заземяващата линия, която има много ниско съпротивление, и животозастрашаващата опасност за хората, които докосват устройството, ще бъде елиминирана.

Заземяването е законово задължение. Тъй като е животозастрашаващо не е лукс, а е задължение. На този въпрос обаче се обръща малко внимание както у нас, така и по света.

Заземяване

Видове заземявания

  • Защитно заземяване; Това е допълнителен тип заземяване, направен за защита на хора и други живи същества срещу напрежение при допир в случай на възможна опасност.
  • Оперативно заземяване; Това е вид заземяване, направено за да се гарантира, че стойността на електрическия ток е на желаните стойности в предприятията.
  • Функционално заземяване; Това е вид заземяване, направено за конкретна цел.